Erza.eu
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

REGULAMIN SKLEPU ERZA.EU
Strona Erza.eu zarządzana jest przez Sklep Erza.eu (zwanej dalej : Sklep). Celem strony www.erza.eu jest informowanie i sprzedaż jej użytkownikom produktów oferowanych przez Sklep Erza.eu Od użytkowników strony Erza.eu wymaga się przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa nadrzędnego Unii Europejskiej. Korzystając ze strony Erza.eu Użytkownik potwierdza, iż został zapoznany z zapisami Regulaminu oraz, że go przeczytał, zrozumiał i zaakceptował w całości.

 

Sklep zobowiązuje się do prezentowania informacji prawdziwych i najbardziej aktualnych. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony i zaprzestania jej aktualizacji bez wcześniejszej zapowiedzi dbając jednocześnie o niewprowadzanie Użytkownika w błąd. Sklep może również, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmieniać treść Strony, ceny, założenia gwarancji opisanych na Stronie. Wszystkie informacje, zdjęcia, treści oraz sama Strona stanowi własność intelektualną i majątkową Sklepu. Zostały one opublikowane wyłącznie w celu informacyjnym i ich celem jest zaprezentowanie usług Sklepu Erza.eu W przypadku chęci wykorzystania treści Strony w części lub w całości wymagane jest uzyskanie od Sklepu wcześniejszej pisemnej zgody.

 

SKLEP INTERNETOWY ERZA.EU
Sklep internetowy Erza.eu stanowi integralną część Strony. Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (z późniejszymi zmianami), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami), Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Regulamin determinuje zakres działalności Sklepu, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sklepu, a także reguluje stosunki handlowe pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem Kupującym. Użytkownika Kupującego obowiązują regulacje zawarte w niniejszym regulaminie, które są ważne w momencie dokonania i potwierdzenia zakupu (złożenia zamówienia drogą elektroniczną). W chwili składania zamówienia Użytkownik Kupujący jest zapoznany z dodatkowymi postanowieniami i zatwierdzając zamówienie potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował ich treść.

 

Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe zarówno po rejestracji jak i bez niej. Podczas obu ścieżek zakupy Użytkownik Kupujący otrzymuje od Sklepu wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu.

 

CENY
Walutą obowiązująca w Sklepie jest Złoty Polski (PLN), a ceny zawierają 23% VAT. Ceny są obowiązujące w momencie składania zamówienia. Oferta jest aktualna do jej odwołania. Rabaty i inne promocje nie są sumowane.

 

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dostarczyć jak najbardziej aktualnych i dokładnych danych, może się okazać, iż podana zostanie błędna informacja o cenie. W takim przypadku lub w sytuacji, kiedy cena produktu zmieni się podczas procesowania zamówienia, Sklep umożliwi Użytkownikowi Kupującemu odstąpienie od zakupu z winy Sklepu.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Płatności akceptowane w sklepie to:

·       Płatność gotówką podczas obioru przesyłki dostarczanej przez Kuriera,

·       Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal w charakterze: płatności kartą, transferu pieniężnego PayPal.

Inne formy płatności nie są akceptowane bez wcześniejszej aktualizacji niniejszego regulaminu.

 

DOSTAWA TOWARU i JEJ KOSZTY
Użytkownik Kupujący z terenu Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązany jest do dokonania opłaty za dostawę, której koszty wyliczone są w podsumowaniu zamówienia, z wyjątkiem tych produktów, które mają adnotację „darmowa dostawa”.

 

Adnotacja „darmowa dostawa” dotyczy wyłącznie Użytkowników Kupujących zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy Kupujący z pozostałych państw Unii Europejskiej zobowiązani są do uiszczenia opłaty za przesyłkę zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez firmę kurierską.

 

Sklep nie realizuje zamówień Użytkowników Kupujących spoza Unii Europejskiej, z wyjątkiem: Islandii, Szwajcarii i Norwegii.

 

Dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane będą przez wskazaną przez Sklep firmę kurierską. Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Użytkownika Kupującego 

 

Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowana przez firmę kurierską wskazaną przez Sklep. Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres wysyłki podany przez Użytkownika Kupującego. W przypadku dostawy na adres znajdujący się poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, lecz na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Szwajcarii, koszt dostawy będzie naliczony zgodnie ze stawkami firmy kurierskiej. Jeśli w czasie doręczenia Kupujący nie może odebrać przesyłki, istnieje możliwość odebrania jej w późniejszym czasie w najbliższym Punkcie Odbioru, który współpracuje z firmą kurierską.

 

ZAMÓWIENIE TOWARU I PROCES ZAKUPU
Użytkownik Kupujący może dokonać zakupu na Stronie na dwa sposoby:

·       Jako Gość,

·       Jako Użytkownik Zarejestrowany

Opis procesu zakupu:

1.    Użytkownik podejmuje decyzję o zakupie.

2.    Użytkownik dodaje do Koszyka wybrany produkt lub usługę za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Po wykonaniu tego kroku Użytkownik zobaczy pop-up, który daje dwie możliwości:

  • kontynuację zakupów poprzez kliknięcie przycisku „kontynuuj zakupy”. Po wybraniu tej opcji Użytkownik cofa się w procesie zakupu do punktu 1.
  • finalizacji zakupu poprzez kliknięcie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji Użytkownik kontynuuje proces zakupu i staje się Użytkownikiem Kupującym.

5.    Użytkownik Kupujący zobaczy stronę, na której zostanie wyświetlone szczegółowe podsumowanie zakupów. Strona ta prezentuje: cenę towaru oraz ilość sztuk jaką zadeklarował kupić. Ilość sztuk może zostać dowolnie zmieniona. W przypadku wyboru ilości o wartości 0, proces zakupu zostaje przerwany. W celu kontumacji procesu zakupu, Użytkownik Kupujący musi kliknąć przycisk „przejdź do realizacji zamówienia”.

6.    Użytkownik Kupujący, jeżeli wcześniej wykonał proces rejestracji w Sklepie, może wybrać opcję „zaloguj się” podając login i hasło.

7.    Użytkownik Kupujący, jeżeli nigdy wcześniej nie wykonywał procesu rejestracji w Sklepie, proszony jest o określenie zwrotu grzecznościowego, podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia w celu weryfikacji pełnoletności. Jeżeli Użytkownik Kupujący chce jednocześnie się zarejestrować, proszony jest o podanie wymyślonego hasła. Hasło będzie służyć Użytkownikowi Kupującemu do ponownego zalogowania się do Sklepu. Na tej samej stronie, Użytkownik Kupujący proszony jest o zapoznanie się, zrozumienie i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu, Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych. Dodatkowo i opcjonalnie może wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych w celach marketingowych, co reguluje Polityka Prywatności Sklepu. Aby kontynuować proces zakupu, Użytkownik Kupujący musi kliknąć przycisk „dalej”.

8.    Użytkownik Kupujący proszony jest o podanie: imienia, nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy). Użytkownik Kupujący deklaruje jednocześnie, czy podane dane są rejestracji transakcji. Pozostałe dane są opcjonalne. Użytkownik Kupujący musi kliknąć przycisk „dalej”, aby kontynuować proces zakupu.

9.    W kolejnym kroku Użytkownik Kupujący może wybrać jedną z dostępnych opcji dostawy. W przypadku gdy dostawa jest płatna, cena będzie czytelnie wyświetlona przy konkretnej opcji. Użytkownik Kupujący może również dodać komentarz do dostawy. Aby kontynuować proces zakupu, Użytkownik Kupujący musi kliknąć przycisk „dalej”.

10. Użytkownik Kupujący znajduje się na stronie z deklaracją formy płatności. Poprzez kliknięcie bulletu przy wybranej opcji płatności określa swój wybór. Na tej samej stronie wyświetlany jest adres dostawy i adres rozliczenia transakcji. W przypadku stwierdzenia błędu w adresie, Użytkownik Kupujący zobligowany jest do jego poprawienia. Jest to również strona z finalnym podsumowaniem kosztów zakupu. Po dokonaniu weryfikacji Użytkownik Kupujący powinien kliknąć przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dalszy sposób zapłaty realizuje zgodnie z krokami wskazanymi przez operatora płatności.

11. Gdy płatność zostanie potwierdzona przez operatora płatności, Użytkownik Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji.

12. Umowa sprzedaży między Sklepem i Kupującym zostaje zawarta w momencie, w którym Kupujący dokona płatności: w przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora obsługującego płatności elektroniczne. Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki pozostają niezmienne i wiążące. Umowa sprzedaży w formie elektronicznej zostaje zapisana na serwerze Sklepu.

13. Użytkownik może anulować rejestrację w każdym momencie. Może tego dokonać poprzez pisemne poinformowanie Sprzedawcy o anulowaniu rejestracji. Przed wysłaniem tej informacji Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Sklepu.

14. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania wszystkich produktów.

15. Przed użyciem każdego produktu należy przeczytać jego instrukcję obsługi. Każdy towar należy przed użyciem wypróbować w bezpieczny sposób. Jeżeli osoba użytkująca przedmiot nie ma pewności, w jaki sposób może wypróbować produkt lub ma wątpliwości odnośnie jego bezpieczeństwa i obawia się ewentualnych szkód majątkowych lub uszczerbku na zdrowiu ludzi, uprasza się o nieużywanie produktu i niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy, a także o zwrot produktu. Każdego produktu używa się według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.

16. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów były jak najbardziej szczegółowe i zgodne z prawdą.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W zgodzie z przepisami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w przypadku umów zawartych na odległość lub poza siedzibą Sklepu Użytkownik Kupujący ma prawo do poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Konsument jest osobą fizyczną, która otrzymuje lub użytkuje towar i usługi w celach niezwiązanych z jego działalnością zawodową lub gospodarczą. Możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów Rzeczypospolitej Polskiej NIE dotyczy zatem osób prawnych.

 

Kupujący, który odstąpi od umowy lub zamówienia, jest zobowiązany do zwrotu nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w opakowaniu oryginalnym i w niezmienionej ilości. Jeśli Sprzedawca wykryje uszkodzenie zwróconego towaru lub niezgodność zwróconej ilości z pierwotnym zamówieniem, wówczas Sprzedawca może odrzucić odstąpienie od umowy, a Kupujący jest wtedy zobowiązany do uregulowania ewentualnych powstałych szkód.

 

Kupujący nie posiada prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

·       jeśli produkt lub wyposażenie dodatkowe nie zostało zwrócone w nieuszkodzonym opakowaniu oryginalnym i w niezmienionej ilości;

·       jeśli urządzenie lub oprogramowanie zawiera dane, zdjęcia lub ustawienia użytkownika;

·       jeśli doszło do uszkodzenia lub złamania plomb zabezpieczających (zdjęcie folii ochronnej) na produkcie;

·       jeśli brakuje instrukcji lub karty gwarancyjnej produktu, a także jeśli te dokumenty są uszkodzone;

·       przy dostawie produktu, który ze względu na swój charakter jest nierozłącznie zmieszany lub scalony z innym przedmiotem;

·       przy zakupie baterii, baterii akumulatorowych, zestawów akumulatorów, kabli, świetlówek, komponentów, jeśli została otwarta plomba zabezpieczająca lub jeśli usunięto oryginalne opakowanie;

·       przy dostawie modeli, które zostały częściowo lub w całości złożone ze strony Konsumenta;

·       przy zakupie towarów jednokrotnego użycia, części rezerwowych lub zamiennych.

 

Kupujący może przekazać do Sklepu zawiadomienie o odstąpieniu w jednoznacznym oświadczeniu, z którego wynika, iż Kupujący odstępuje od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można przekazać:

·      pisemnie na adres Sklepu;

·       w formie elektronicznej na adres mailowy hello@erza.eu – w tym przypadku Kupujący otrzyma niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy;

 

Uznaje się, iż oświadczenie o odstąpieniu podano w należytym terminie, jeśli zostanie ono wysłane w okresie przeznaczonym na odstąpienie od umowy. Ciężar dowodu odnośnie korzystania z praw do odstąpienia z tego tytułu spoczywa na Konsumencie.

 

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Jeśli Kupujący odebrał już towar i odstępuje od umowy, ma wówczas obowiązek zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu. Uznaje się, że towar został zwrócony w należytym terminie, jeśli zostanie on wysłany przed upłynięciem 14-dniowego okresu przeznaczonego na zwrot. Towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym, w niezmienionej ilości. Nie ma możliwości zwrotu towaru w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym. Produkt należy zwrócić w formie paczki pocztowej – nie w formie listu. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury. Zaleca się również wypełnienie formularza zwrotu towaru na ostatniej stronie faktury, aby przyspieszyć proces odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący pokrywa koszty zwrotu produktu.

 

Jeśli zamówione artykuły zostały już opłacone, Kupujący otrzyma zwrot wszystkich płatności związanych z zamówieniem bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

 

Jeśli Kupujący odebrał już towar i odstępuje od umowy, ma wówczas obowiązek zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sklep wstrzyma w tym przypadku zwrot otrzymanych płatności do momentu otrzymania zwróconego towaru lub dopóki Kupujący nie przedłoży dowodu wysłania towaru z powrotem do Sklepu. Otrzymane płatności zostaną zwrócone taką samą metodą płatności, jaka została wykorzystana podczas zakupu, jeżeli Kupujący nie zdecyduje się na inny sposób zwrotu płatności. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem zwrotu pieniędzy jest wpłata na konto bankowe (rachunek osobisty). Jeżeli Kupujący zdecyduje się na taką metodę zwrotu, Sklep poprosi o podanie numeru konta osobistego lub o podanie tego numeru w formularzu zwrotu towaru na ostatniej stronie faktury.

 

Przed zwróceniem produktu zaleca się poinformować Sklep mailowo lub telefonicznie, aby można było ustalić najkorzystniejszą metodę zwrotu.

 

Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub nie spełnia oczekiwań Kupującego, zaleca się kontakt telefoniczny ze wsparciem technicznym Sklepu, którego pracownicy mogą udzielić potrzebnych wyjaśnień. Dzięki temu można uniknąć ewentualnego niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia produktu, a także ewentualnych uszkodzeń innych przedmiotów.

 

W przypadku, w którym Sklep wykryje uszkodzenie produktów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem, a także uszkodzenie będące konsekwencją czynności, które nie są niezbędne do zweryfikowania charakteru, cech i działania produktu, reklamacja nie będzie mogła zostać uwzględniona. Jeżeli po odrzuceniu reklamacji Kupujący będzie chciał ponownie odebrać produkt, Sklep prześle go Kupującemu, naliczając opłaty związane z jego dostawą. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

KODY RABATOWE
W ramach zakupu Kupujący może skorzystać z jednego z dostępnych kodów rabatowych. Rabaty przy użyciu kodów nie sumują się.

WADA PRODUKTU
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu towaru zgodnie z umową i jest odpowiedzialny za wady produktu w związku ze swoim zobowiązaniem.

 

Wada produktu występuje wtedy, gdy:

·       produkt nie posiada właściwości potrzebnych do jego normalnego użycia lub do poruszania się;

·       produkt nie posiada właściwości potrzebnych do jego użycia w takim celu, w jakim został zakupiony przez Kupującego i o którym wiedział lub musiał wiedzieć Sprzedawca;

·       jeśli produkt nie posiada właściwości i cech, które zostały wyraźnie lub w sposób dorozumiany umówione bądź spisane;

·       jeśli Sprzedawca przekazał produkt, który nie zgadza się z wzorem lub próbką, z wyjątkiem sytuacji, w których wzór lub próbka zostały zaprezentowane jedynie w celach reklamowych.

 

Fakt, czy produkt nadaje się do normalnego użytku, jest osądzany na podstawie porównania do zwykłego towaru tego samego rodzaju i z uwzględnieniem wszelkich deklaracji Sprzedawcy o cechach produktu, które Sprzedawca lub Producent upublicznił w związku z jego propagowaniem lub prezentacją, a także na informacjach umieszczonych na samym produkcie.  W kwestii odpowiedzialności za wady produktu znajdują zastosowanie postanowienia prawa właściwego dla zobowiązań umownych.

 

Jak postępować w przypadku wady produktu?

Kupujący może skorzystać ze swoich praw z tytułu wady produktu, jeśli zawiadomi o wadzie Sprzedawcę w terminie do dwóch miesięcy od dnia, w którym wykryto wadę. Kupujący jest zobowiązany jak najdokładniej opisać wadę w zawiadomieniu i umożliwić Sklepowi wgląd do zgłaszanego produktu. Zawiadomienie o wadzie produktu można dostarczyć osobiście – przy czym w tej sytuacji Sklep musi wystawić potwierdzenie – lub wysłać do punktu sprzedaży, w którym zakupiono przedmiot, ewentualnie do przedstawiciela, z którym Kupujący zawarł umowę. 

Kiedy Sprzedawca nie odpowiada za wady produktu?

Sprzedawca nie odpowiada za wady produktu, które zostaną wykryte po upłynięciu 12 miesięcy. Jeśli przedmiotem umowy między Sprzedawcą i Kupującym jest przedmiot używany. Sklep nie odpowiada za wady produktu, które zostaną wykryte po jednego roku od jego dostarczenia. Uznaje się, iż wada produktu istniała już w momencie dostarczenia, jeżeli zostanie wykryta w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia. Wyjątek od tej reguły stanowi zakup dodatkowego ubezpieczenia gwarancyjnego Paquete deJoie lub Paquete deJoie+. Szczegółowe warunki określające wyjątek znajdują się w regulaminie Paqiete deJoie.

GWARANCJA
W przypadku niewłaściwego działania produktu Kupujący ma prawo do skorzystania z gwarancji. Na wszystkie urządzenia elektroniczne Sklep oferuje 12-miesięczną gwarancję. Okres gwarancyjny jest liczony od daty otrzymania towaru. Korzystanie z praw wynikających z gwarancji jest możliwe na podstawie karty gwarancyjnej, faktury i innych dokumentów wyszczególnionych na fakturze. Kupujący nie musi posiadać zatwierdzonej (podpisanej przez Sprzedawcę) karty gwarancyjnej.

Z praw wynikających z tytułu gwarancji nie można korzystać w przypadku:

·       uszkodzeń fizycznych;

·       zużycia przedmiotu wynikającego z długotrwałego użytkowania;

·       wad, które powstały w wyniku niewłaściwego, nieodpowiedniego lub niedbałego użytkowania produktu. 

Jeśli naprawa produktu zajmuje więcej niż 30 dni, Sklep wymieni produkt na nowy, a jeżeli nie ma takiej możliwości – wówczas zwróci Kupującemu pieniądze za zakup produktu.

 

OCHRONA DANYCH

Dane osobowe Klientów są należycie chronione zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dane uzyskane w wyniku zamówienia towaru zostaną wykorzystane do wysyłania ofert, faktur i innej niezbędnej komunikacji biznesowej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Za ochronę danych osobowych jest odpowiedzialny również sam Użytkownik poprzez zapewnienie bezpiecznego dostępu do swojej nazwy użytkownika i hasła, a także odpowiedniej ochrony programowej (antywirusowej) swojego komputera.

 

Dostępność informacji

Sklep zobowiązuje się do nieograniczonego udzielenia Kupującemu następujących informacji:

·       tożsamości przedsiębiorstwa (nazwa i siedziba przedsiębiorstwa, numer rejestracyjny),

·       danych kontaktowych, które umożliwiają Użytkownikowi szybką i skuteczną komunikację (poczta elektroniczna, telefon),

·       zasadniczych cechach towaru lub usługi (wraz z usługami posprzedażowymi i gwarancyjnymi),

·       cenie końcowej towaru lub usługi, włącznie z podatkami, ewentualnie o sposobie wyliczania ceny, jeśli z powodu charakteru towaru lub usługi nie ma możliwości jej uprzedniego wyliczenia,

·       dostępności produktów (każdy produkt lub usługa, będący w ofercie na stronie internetowej, powinien być dostępny w rozsądnym terminie),

·       warunkach zapłaty, dostawy produktu lub wykonania usługi (sposób, miejsce i termin dostawy),

·       ewentualnych dodatkowych kosztach przewozu, dostawy albo wysyłki, lub też o fakcie, iż takie koszty mogą powstać, jeżeli nie ma możliwości ich uprzedniego wyliczenia,

·       okresie ważności oferty,

·       warunkach, terminach i procedurach w przypadku odstąpienia od umowy; a ponadto o tym, czy występują koszty zwrotu towaru i jakie są to koszty,

·       procedurach związanych ze skargami, włącznie ze wszystkimi danymi o osobie kontaktowej lub dziale właściwym do kontaktów z Kupującymi,

·       odpowiedzialności za wady produktu,

·       dostępności i warunkach usług posprzedażowych i dobrowolnej gwarancji w sytuacji, kiedy jest to potrzebne,

·       fakcie, iż podczas przygotowywania strony internetowej może dojść do błędów, na które Sklep nie ma wpływu i nie może za nie odpowiadać. W przypadku znaczących nieścisłości w cenach lub danych technicznych Sklep poinformuje o tym fakcie Kupującego przy zamówieniu.

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I INNYCH ROSZCZEŃ PRAWNYCH

Sprzedawca zobowiązuje się w miarę swoich możliwości do rozwiązywania ewentualnych sporów na drodze wzajemnego porozumienia. Jeżeli nie jest to możliwe, właściwym organem do rozwiązywania tych sporów będzie sąd w Lublanie (Republika Słowenii).

Dane o wpisie do rejestru ze wskazaniem rejestru i numeru wpisu

Platforma do rozwiązywania sporów

Z dniem 15 lutego 2016 Komisja Europejska przygotowała platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Konsumenci mają możliwość rozwiązywania sporów związanych ze swoim zamówieniem internetowym bez konieczności angażowania organów sądowych. Platforma do rozwiązywania sporów jest dostępna na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Więcej informacji o platformie do rozwiązywania sporów znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm.

 

KOMUNIKACJA
Erza.eu kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej jedynie w przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża wobec tego faktu jasnego sprzeciwu. Wiadomości reklamowe przesyłane poprzez e-mail i/lub SMS będą zawierały następujące składniki:

·       jasne i jednoznaczne oznaczenie jako wiadomość reklamowa,

·       widoczna informacja o nadawcy,

·       właściwe oznaczenie wszelkich ofert specjalnych, promocji i innych technik marketingowych.

W ten sam sposób będą jasno określone warunki uczestnictwa w nich:

  • sposób anulowania subskrypcji wiadomości reklamowych zostanie jasno przedstawiony,
  • życzenie Użytkownika, aby nie wysyłano mu wiadomości reklamowych, będzie w sposób wyraźny przestrzegane przez Sklep Erza.eu

 

OPINIE/KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW
Opinie lub komentarze Użytkowników, a także recenzje produktów napisane przez Kupujących, stanowią część funkcji sklepu przeznaczonych dla Użytkowników. Oferujący umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi sklepu napisanie opinii. Przed jej opublikowaniem Oferujący przejrzy napisaną opinię. Imiona autorów opinii nie zostaną opublikowane, podobnie jak opinie, które są w jakikolwiek sposób obraźliwe, obsceniczne i w mniemaniu Oferującego nie przynoszą korzyści innym Użytkownikom oraz Odwiedzającym.

 

Pozostawiając swoją opinię lub komentarz Użytkownik akceptuje warunki korzystania i pozwala Oferującemu na publikację części lub całości tekstu we wszystkich mediach elektronicznych i innych. Oferujący ma prawo wykorzystywać treść bez ograniczeń czasowych i w jakimkolwiek celu, który leży w jego interesie, włącznie z publikacją w reklamach oraz w innej komunikacji marketingowej. Autor opinii deklaruje i zapewnia również to, że jest właścicielem materialnych oraz moralnych praw autorskich do napisanych opinii i komentarzy, a także iż przenosi te prawa bez ograniczeń czasowych na Sklep Erza.eu.

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Sklep Erza.eu szanuje i chroni prywatność swoich Klientów. W dalszej części znajdują się informacje o tym, jak Sklep przetwarza ich dane osobowe.

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje postępowanie z danymi, które są gromadzone i uzyskiwane poprzez platformy cyfrowe Sklepu, umożliwiające Odwiedzającym dostęp do strony internetowej Sklepu i korzystanie z jej usług. Poniższe zasady prywatności są zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE oraz miejscowymi przepisami prawa.

 

Podstawa prawna do przetwarzania danych

Gdy Sklep przetwarza dane osobowe w związku z umową lub potencjalną umową z Klientem, podstawę prawną do przetwarzania stanowi fakt, iż dane osobowe są potrzebne do realizacji umowy handlowej z Klientem lub przed zawarciem umowy. Jeśli podstawą prawną jest zgoda Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, jednakże nie wpływa to na legalność przetwarzania danych ze strony Sklepu Erza.eu w okresie przed cofnięciem zgody. W przypadku przekazywania danych osobowych organom ścigania lub innym organom państwowym Sklep wykonuje tę czynność z uwagi na obowiązek prawny jej wykonania. 

Powód i cel zbierania danych osobowych przez Sklep Erza.eu

Poniżej opisano główne kategorie danych zbieranych przez Sklep Erza.eu, a także główne cele zbierania danych

Jako część ogólnych procesów biznesowych Sklepu Erza.eu

Sklep zbiera dane osobowe o odwiedzających stronę internetową, kupujących, dostawcach (włącznie z osobami trzecimi oferującymi usługę). Do tych danych należą: imiona i nazwiska konkretnych osób, dane kontaktowe i inne dane użytkowników lub ich organizacji potrzebne do kontaktów handlowych.

Jako pomoc przy zapytaniach Klientów

Klient może wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, włącznie ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym oraz innymi danymi kontaktowymi, kiedy skontaktuje się ze Sklepem telefonicznie, mailowo, listownie, korzystając z platform cyfrowych Sklepu lub innych kanałów komunikacyjnych. Te dane osobowe umożliwiają Sklepowi skutecznie reagować na zapytania Klientów o informacje, przygotować ofertę na zakup towaru, czy też odpowiadać na pytania związane z gwarancją oraz wszelkie inne zapytania.

 

Kupujący oraz potencjalni kupujący

Dane osobowe Klientów oraz potencjalnych klientów, włącznie z imionami i nazwiskami, danymi kontaktowymi, informacjami związanymi z płatnością i kartami kredytowymi, informacjami kredytowymi i innymi, są przez Sklep zbierane jako niezbędne do kontaktów handlowych z konkretnymi osobami oraz organizacjami. Dane mogą być przekazywane partnerom logistycznym, aby mogli oni zapewnić realizację zamówienia, włącznie z dostarczeniem zamówionych produktów. Automatyczne gromadzenie danych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych umożliwia Sklepowi zadbanie o bezpieczeństwo użytkowników jej strony internetowej.

 

Rozwój przedsiębiorstwa

Dane osobowe, które są gromadzone automatycznie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Sklepu, będą wykorzystywane do bliższego poznawania użytkowników produktów i rozwiązań Sklepu, a także będą stanowić podstawę dla istotnych wiadomości oraz ofert przy okazji kontaktu ze Sklepem. Dane osobowe będą wykorzystywane do polepszania produktów, procesów oraz strony internetowej.

 

Komunikacja handlowa

Po uzyskaniu zgody Klienta Sklep może na życzenie wykorzystywać jego dane osobowe w celu informowania o działalności, produktach i usługach Sklepu Erza.eu Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sklep Erza.eu w ten sposób, może w każdym momencie anulować przyjmowanie tego typu wiadomości. Na spodzie różnych kanałów komunikacyjnych znajduje się odnośnik do anulowania subskrypcji. Alternatywnie Klient może skontaktować się ze Sklepem mailowo lub listownie w celu anulowania przyjmowania wiadomości reklamowych. Dane osobowe Klienta zostaną wówczas usunięte z systemów Sklepu w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia żądania anulowania subskrypcji, o ile nie są one przechowywane na innej podstawie prawnej niż zgoda Klienta.

 

Ankiety dla Odwiedzających i Kupujących

Dane osobowe Odwiedzających stronę internetową Sklepu są gromadzone jako część ankiet o usługach i produktach przedsiębiorstwa HS plus d.o.o

Uwzględnianie preferencji Odwiedzających i Klientów

Dane osobowe Odwiedzających stronę internetową Sklepu lub Kupujących mogą być gromadzone w celu zapewniania konkretnych produktów i uwzględniania interesów Klientów.

 

Zgodność z przepisami prawa

Dane osobowe mogą być gromadzone wtedy, gdy wymaga tego lub pozwala na to prawo. Dane osobowe lub nieosobowe, które gromadzi Sklep, są przetwarzane jako poufne i nie będą sprzedawane lub udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w tym oświadczeniu.

 

W jaki sposób zbierane są dane Klientów 

Dane, które Klient udostępnia Sklepowi, są przez nią gromadzone, kiedy Klient zwróci się do Sklepu w kwestii produktów usług lub informacji, kiedy zarejestruje się na stronie internetowej Sklepu, udzieli się na forach publicznych lub innych miejscach będących częścią rozwiązań cyfrowych Sklepu, a także kiedy wypełni ankietę dla Kupujących lub nawiąże komunikację ze Sklepem w jakikolwiek inny sposób. Dane są gromadzone za pomocą różnych technologii, na przykład poprzez wykorzystanie plików cookie (patrz zasady wykorzystania plików cookie).

 

Sklep nie przekazuje danych osobowych Klientów osobom trzecim z wyjątkiem następujących sytuacji:

·      jeśli osoba powiązana lub osoba trzecia realizują usługę w imieniu Sklepu, na przykład odpowiadając na zapytania ze strony Klienta lub dostarczając przesyłki oraz usługi itp. Te przedsiębiorstwa mają zakaz wykorzystywania danych osobowych Klientów w celach innych niż te, których oczekuje od nich Sklep lub które są wymagane przez przepisy prawa.

·      kiedy Sklep przekazuje dane w ramach swoich wewnętrznych struktur lub osobom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony swoich Klientów, w celu ochrony swoich praw i własności zgodnie z procedurami prawnymi, a także w innych przypadkach, kiedy Sklep w dobrej wierze wychodzi z założenia, iż udostępnienie danych jest wymagane przez prawo.

 

Kontrola i decyzje Klienta

Sklep umożliwia Klientowi określoną kontrolę i decydowanie w kwestii gromadzenia, wykorzystania i udostępniania jego danych. Zgodnie z prawem miejscowym kontrola i decydowanie ze strony Klienta obejmuje następujące elementy:

·      możliwość zmiany swojej decyzji w kwestii subskrypcji, odbierania informacji o nowościach oraz wiadomości;

·      możliwość decydowania, czy Klient życzy sobie otrzymywać informacje handlowe o produktach i usługach, które w opinii Sklepu mogą być dla niego interesujące;

·      możliwość decydowania, czy Klient życzy sobie otrzymywać wiadomości odnośnie reklamy ukierunkowanej z sieci reklamowych, od usługodawców oferujących wymianę danych, analizę rynkową i inne usługi;

·      możliwość zażądania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Sklep w celu poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych, a także w określonych przypadkach możliwość żądania usunięcia przechowywanych danych Klienta z ewidencji Sklepu (prawo osób fizycznych);

·      klient może skorzystać z możliwości kontroli oraz decydowania, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się ze Sklepem telefonicznie lub pisemnie i stosując się do kroków otrzymanych w wiadomości zwrotnej. Należy mieć na uwadze, iż może się okazać, że Sklep nie będzie mogła zapewnić określonych produktów lub usług, jeżeli Klient nie wyrazi zgody na gromadzenie jego danych osobowych, a niektóre usługi nie będą mogły być dostosowane do jego interesów i preferencji. W przypadku jakichkolwiek pytań o konkretne dane osobowe Klienta, które są przetwarzane lub gromadzone przez Sklep, należy skontaktować się pisemnie ze Sklepem Erza.eu Sklep odpowie na takie zapytanie w ciągu jednego miesiąca z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejny miesiąc. Jeśli dojdzie do przedłużenia tego terminu, Klient zostanie o tym poinformowany podczas upływu pierwszego miesiąca od otrzymania zapytania.

BEZPIECZEŃSTWOINTEGRALNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych Klienta są niezwykle istotne dla Sklepu, która wdraża techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Procesy bezpieczeństwa Sklepu są przez nią regularnie kontrolowane, aby dostosować je do najnowszych technologii i metod. Należy mieć na uwadze, iż pomimo dołożenia wszelkich starań żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i zawsze istnieje ryzyko obejścia ich. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sklep tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów wyszczególnionych w tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których potrzebne jest przedłużenie okresu przechowywania danych lub jeśli umożliwia to prawo. Sklep będzie regularnie odświeżać informacje w celu zachowania ich aktualności.

 

ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Niniejsze oświadczenie może być okazjonalnie poddawane zmianom mającym na celu dostosowanie go do najnowszych technologii, praktyk biznesowych, wymogów prawnych lub w innych celach. Sklep publikuje na swoich platformach cyfrowych aktualnie obowiązującą wersję oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zaleca się regularne sprawdzanie Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Jeśli będzie tego wymagać obowiązujące prawo, Sklep przed wykonaniem zmian poprosi Klienta o jego zgodę.

UWAGI I PYTANIA

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie zasad prywatności należy skontaktować się pisemnie ze Sklepem Erza.eu. Jeżeli Klient nie jest usatysfakcjonowany sposobem przetwarzania jego danych osobowych, może złożyć skargę. W tym celu należy wykorzystać dane kontaktowe zamieszczone na końcu tego oświadczenia. W przypadku zgłaszania skargi należy podać Sklepu swoje dane kontaktowe. 

Skarga zostanie przeprocesowana, a Klient otrzyma odpowiedź w terminie 14 dni. Jeżeli Klient stwierdzi, iż Sklep Erza.eu nie zareagowała na skargę w odpowiedni sposób, wówczas może się odwoływać u Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. Adres mailowy: kancelaria@giodo.gov.pl. Strona internetowa: https:/www.giodo.gov.pl/.

 

Prywatność i pliki cookie

Sklep poświęca szczególną uwagę kwestii danych osobowych Użytkowników jej strony internetowej, dlatego stara się nie tylko spełniać ich oczekiwania, ale również wychodzić im naprzeciw, ponieważ jest świadoma delikatnego charakteru tej problematyki.

Sklep zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 

Sklep jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

Sklep  wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

·      dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

·      przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

·      możliwości logowania do serwisu;

·      utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

 

Sklep informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta Sklep (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password